รับรางวัลการประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น” ด้วยภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ - Sanpatong Suwannarat School | https://sswr.ac.th

รับรางวัลการประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น” ด้วยภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ

วันที่ 26 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอแสดงความยินดีกับเด็กหญิงชวัลลักษณ์ จุ่มปี นักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) และ นางพรพิมล ไวยกุล คุณครูผู้ฝึกสอน ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภา โดยมีดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบรางวัล การจัดกิจกรรมการประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น” ด้วยภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ ณ ห้องแคทลียา โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร
?>