ถวายเทียนพรรษา 2566 ช่วงชั้นที่ 1

วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดร้องสร้านอำเภอสันป่าตอง