ถวายเทียนพรรษา 2566 ช่วงชั้นที่ 2

ถวายเทียนพรรษา 2566 ช่วงชั้นที่ 2
วันที่ 24 กรกฎาคม 2566 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน คณะครู และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในโอกาสเทศกาลเข้าพรรษา ณ วัดสันป่าตอง อำเภอสันป่าตอง