“MATCH DAY ครั้งที่ 1/2566”

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน) พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน คณะครู เข้าร่วมกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ครูและบุคลากรทางการศึกษา 5 อำเภอ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 “MATCH DAY ครั้งที่ 1/2566” ณ โรงเรียนวัดตำหนัก อำเภอสารภี