กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน) พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน คณะครูจัดการอบรม กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีคณะครูทีมงานวิทยากรให้ความรู้ในแต่ละฐาน