การอบรมนักเรียนตามโครงการเด็กล้านนาไม่อ้วน

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ได้จัดการอบรมนักเรียนตามโครงการเด็กล้านนาไม่อ้วน เพื่อให้ นร .ที่มีน้ำหนักเกินมาตรฐาน นร.ที่มีภาวะอ้วน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ และดูแลสุขภาพตนเองอย่างยั่งยืน
โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจาก รพ.สันป่าตอง ในวันที่ 21 ก.ค.66 ณ ห้องทองจำนงค์