การแข่งขัน Science Show ในงาน "Science Land ดินแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์"

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ขอแสดงความยินดีกับเด็กชายญาณวุฒิ ทับทิมสี เด็กหญิงกมลชนก อินต๊ะพิงค์ และเด็กหญิงอัญมณี ก้อนแก้ว นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับภาคเหนือ ในการแข่งขัน Science Show ในงาน "Science Land ดินแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์" ตามโครงการมหกรรมวิทยศาสตร์ของศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง ในวันพุธ ที่ 19 กรกฎาคม 2566 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง