รับการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นำโดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน) พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน คณะครูได้ให้การต้อนรับและรับการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2 โดย นางคนิตฐา คำแก้ว ผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 4 ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2566