วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันที่ 29 มิถุนายน 2566 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)นำโดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) พร้อมรองผู้อำนวยการโรงเรียน หัวหน้างาน และคณะครู และนักเรียนจัดกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิด ลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ