ยินดีต้อนรับโรงเรียนบ้านทรายมูล

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู ให้การต้อนรับต้อนรับนายพิสันติ์ จันทร์เขียว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทรายมูล พร้อมคณะครูมาศึกษาดูงานห้องเรียนสองภาษา EP และ MEP ณ ห้องประชุมทองจำนงค์