ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) นายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และคณะครู จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล 2 – ประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2566 ภายในงานมีคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้