ค่ายพัฒนาสภานักเรียน

ค่ายพัฒนาสภานักเรียน
วันที่ 11 - 12 พฤษภาคม 2566 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) โดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ คณะครูฝ่ายกิจการนักเรียน ได้จัดกิจกรรมค่ายพัฒนาสภานักเรียน ขึ้น ณ อินทนนท์ ริเวอร์ไซต์ รีสอร์ท เทศบาลเมืองลำพูน โดยได้รับเกียรติจากนายสุทัศน์ ศรีดาเดช ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม