พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

วันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)โดยคณะกรรมการสภานักเรียน ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ขึ้นเพื่อปลูกฝังให้นักเรียนร่วมแสดงกตัญญูกตเวทิตาต่อคุณครูผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยมี นายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธี ในปีนี้ตัวแทนนักเรียนแต่ละระดับชั้นนำพานดอกไม้ ธูปเทียน มาไหว้ครูเพื่อแสดงความเคารพต่อคุณครู และมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)