กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2565 โรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวฝันรัก อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ โดยนายศฤงคาร แป้นกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) เป็นประธานเปิดพิธีกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือสำรอง (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1