ภาพกิจกรรม

ประชุมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

ประชุมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)

คนเก่งสวร.ทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โค..

คนเก่งสวร.ทุกคนที่ผ่านการสอบคัดเลือกชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โครงการพิเศษเพชรน้ำเงิน โรงเรียนสันป่าตองว..

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ร..

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการวิทยาศาสตร์พลังสิบ ระดับประถมศึกษา

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2564

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครู..

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครู..

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครู..

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครู..

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครู..

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA)คณะครูสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) รองผู..

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด ด้วยช..

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้ารับการตรวจเชื้อโควิด ด้วยชุดตรวจ ATK

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) คณะคร..

บันทึกข้อตกลงในการพัฒนางาน (Performance Agreement: PA) คณะครูอัตราจ้าง