ภาพกิจกรรม - Sanpatong Suwannarat School | https://sswr.ac.th

ภาพกิจกรรม

การประเมินสถานศึกษาต้นแบบ “บวร” สถานศึกษาปลอดบุหรี่ ประจำปี ..

กิจกรรมวันตรุษจีนโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)

การประเมินเพื่อขอพิจารณาเปิดห้องเรียนพิเศษ EP/ MEP

วันครู 16 มกราคม 2565

โรงเรียนวิถีพุทธ “ ระดับเพชร ”

รางวัลผู้บริหาร ดีเด่น ด้านการขับเคลื่อน“โรงเรียนวิถีพุทธในส..

มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการสอบ O-Net ปี 2563 ที่ไ..

Chirstmas day at Sanpatong Suwannarat Wittayakarn School 202..

รางวัล “ครูดีในดวงใจ” พ.ศ.๒๕๖๕

รางวัลโรงเรียนที่ประสบผลสำเร็จในการถอดบทเรียนและพัฒนานวัตกรร..

การรับมอบเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กับโรงเรียนบ้านห้วยสะแพด โรงเร..

ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดเรียนแบบ On Site

ประเมินความพร้อมของสถานศึกษาก่อนเปิดเรียนแบบ On Site

?>