ภาพกิจกรรม

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/25..

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

รอบสอบชิงทุนและจองที่เรียน ปีการศึกษา 2566

รอบสอบชิงทุนและจองที่เรียน ปีการศึกษา 2566

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ศฤงคาร แป้นกลาง

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ศฤงคาร แป้นกลาง

ประกาศผลรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้หัว "ชีวิตวิถีใหม่ต้..

รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564 ของสำนักงานลูกเสือ..

การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test..

ประกาศผลรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้หัว "ชีวิตวิถีใหม่ต้..

การรายงานตัวและชำระค่าเล่าเรียนของนักเรียนใหม่ ประจำปีการศึก..

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทย..

างวัลจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ มีผลการประเมินองค์..

กต.ตร.สภ.สันป่าตองและกลุ่มจิตอาสารับปรุงสัญญาณและเครื่องหมาย..

ผลการทดสอบ CEFR ปีการศึกษา 2564 โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษ..