ภาพกิจกรรม

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

Merry Christmas & Happy New Year 2023

Merry Christmas & Happy New Year 2023

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Sport Day ครั้งที่ 17

Sport Day ครั้งที่ 17

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายสันป่าตอง 1

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายสันป่าตอง 1

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/25..

การประชุมผู้ปกครองนักเรียนพร้อมรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1/2565

รอบสอบชิงทุนและจองที่เรียน ปีการศึกษา 2566

รอบสอบชิงทุนและจองที่เรียน ปีการศึกษา 2566

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ศฤงคาร แป้นกลาง

ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่ ผอ.ศฤงคาร แป้นกลาง

ประกาศผลรางวัลการประกวดคลิปวีดิโอ ภายใต้หัว "ชีวิตวิถีใหม่ต้..

รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2564 ของสำนักงานลูกเสือ..

การประเมินคุณภาพการศึกษา ระดับชาติขั้นพื้นฐาน (National Test..