ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา

“กาดหมั้วสวร.พอเพียง”

“กาดหมั้วสวร.พอเพียง”

วันเด็กอนุบาลประจำปี 2566

วันเด็กอนุบาลประจำปี 2566

Young Explorers English Camp 2022

Young Explorers English Camp 2022

กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕

กิจกรรมโรงเรียนรักษาศีล ๕

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี สามัญชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.2566

Merry Christmas & Happy New Year 2023

Merry Christmas & Happy New Year 2023

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ (Day Camp) ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

Sport Day ครั้งที่ 17

Sport Day ครั้งที่ 17

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายสันป่าตอง 1

ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่มเครือข่ายสันป่าตอง 1