ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา2566

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ปีการศึกษา2566

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี2566

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี2566

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี2566

วันต่อต้านยาเสพติดโลก ปี2566

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2566

กิจกรรมในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

กิจกรรมในโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชน

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566

ค่ายพัฒนาสภานักเรียน

ค่ายพัฒนาสภานักเรียน

การอบรมโครงการตัวฉันเป็นของฉัน ปีการศึกษา2565

การอบรมโครงการตัวฉันเป็นของฉัน ปีการศึกษา2565

ตั้งประธานนักเรียน ปี 2566

ตั้งประธานนักเรียน ปี 2566

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 256..

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565

วันตรุษจีน ปี 2566

วันตรุษจีน ปี 2566

“ยุหว่า-ทุ่งต้อม เกมส์” ครั้งที่ 1

“ยุหว่า-ทุ่งต้อม เกมส์” ครั้งที่ 1