ภาพกิจกรรม

ถวายเทียนพรรษา 2566 ช่วงชั้นที่ 2

ถวายเทียนพรรษา 2566 ช่วงชั้นที่ 2

ถวายเทียนพรรษา 2566 ช่วงชั้นที่ 1

ถวายเทียนพรรษา 2566 ช่วงชั้นที่ 1

“MATCH DAY ครั้งที่ 1/2566”

“MATCH DAY ครั้งที่ 1/2566”

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ที่ได้รับรางวัลในวั..

โรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) ที่ได้รับรางวัลในวันประชุมผู้บริหาร สพป.เชียงใหม่ เขต 4

การอบรมนักเรียนตามโครงการเด็กล้านนาไม่อ้วน

การอบรมนักเรียนตามโครงการเด็กล้านนาไม่อ้วน

กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

กิจกรรมตัวฉันเป็นของฉัน ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

การแข่งขัน Science Show ในงาน "Science Land ดินแดนวิทยาศาสตร..

การแข่งขัน Science Show ในงาน "Science Land ดินแดนวิทยาศาสตร์มหัศจรรย์"

รับการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ประจำปีงบ..

รับการติดตาม ตรวจสอบ การบริหารงบประมาณของสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 ครั้งที่ 2

ข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา..

ข้ารับตราพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย ปีการศึกษา 2565

เข้าร่วมประกวดเล่านิทานงานเชียงใหม่บุ๊คแฟร์

เข้าร่วมประกวดเล่านิทานงานเชียงใหม่บุ๊คแฟร์

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2566

ยินดีต้อนรับโรงเรียนบ้านทรายมูล

ยินดีต้อนรับโรงเรียนบ้านทรายมูล