ภาพกิจกรรม - Sanpatong Suwannarat School | https://sswr.ac.th

ภาพกิจกรรม

มอบรางวัลในงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำป..

บรางวัลในงานกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติและวันสุนทรภู่ ประจำปี 2566

ทัศนศึกษาชั้นปฐมวัย ปี2566

ทัศนศึกษาชั้นปฐมวัย ปี2566

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชา..

การประกวดการแสดงทางวิทยาศาสตร์ ในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2566

Open House Nothern Region 2023 ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2566

Open House Nothern Region 2023 ครั้งที่ 14 ปีการศึกษา 2566

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประ..

พิธีมอบใบประกาศนียบัตร ผู้สอบผ่านธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจำปี 2566

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2566

ต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ข..

ต้อนรับ คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเช..

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SMART SWR..

การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหลักสูตรห้องเรียนพิเศษ SMART SWR.

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาจีน

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโ..

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566

วันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2566

รับรางวัลการประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้..

รับรางวัลการประกวดพูดเล่าเรื่องหัวข้อ “ท่องเที่ยวบ้านฉัน สร้างสรรค์ท้องถิ่น” ด้วยภาษาไทยถิ่นภาคเหนือ

?>