ตราประจำโรงเรียน

ตราประจำโรงเรียนสันป่าตอง (สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร)